Vila Prova, Malinska – 2013

Projekt kuće za odmor 2013, realizacija 2014.