Uređenje fasade, Koprivnica – 2018

Makeover fasade, projekt uređenja fasade stambene zgrade u Koprivnici, 2018.