Rekonstrukcija apartmana – 2020

Rekonstrukcija apartmana, Projekt uređenja interijera 2019, realizacija 2020.