Društveni centar, Vrbnik – 2018

Općina Vrbnik – Rekonstrukcija i prenamjena zgrade “Vitezovićevog doma”

Projektom je planirana rekonstrukcija i prenamjena zgrade „Vitezićevog doma“ (Hotel Vrbniče nad morem) u novi društveni centar s ciljem revitalizacije, te stvaranje prostora gdje će se pokazati baština Vrbnika i Otok Krk. Građevina i njen okoliš će činiti svojevrsno proširenje postojećeg trga u novi centar.

Građevina unutar svojih postojećih gabarita udomljava sadržaje:

  1. Multifunkcionalne sadržaje s pratećim sadržajima (bistro s kuhinjom, sanitarije, spremišta)
  2. Prezentacijski centar (stalni postav, info centar, ured voditelja centra, prostori za rad udruga, radionice, igraonice za djecu, čitaonice, mjesto za druženje starijih osoba
  3. Tehnički prostori

Prostor multifunkcionalne dvorane nalazi se u etaži suterena gdje je i osiguran glavni ulaz na južnom pročelju. Neposredno uz dvoranu smješteni su sanitarni blokovi koji zadovoljavaju kapacitet posjećenosti cijele zgrade. Bistro s kuhinjom ima vanjskim ulazom omogućeno korištenje neovisno o dvorani, dok se prema potrebi može u potpunosti otvoriti prema dvorani te ju servisirati. Gospodarski ulaz za dostavu nalazi se na zapadnom pročelju.

Prostorije prezentacijskog centra protežu se kroz etaže međukata, prizemlja i 1. kata. Glavni ulaz nalazi se u prizemlju te mu se pristupa preko uređenog novoformiranog trga. Sam ulaz je naglašen dubokim uvlačenjem te se iz novoformirane lođe pruža pogled na izlog i reprezentativni ulazni prostor. Prostor stalnog postava proteže se na etaži kata na 56 m2 s mogućnošću proširenja prema potrebi na multifunkcionalni prostor čitaonice / predavaonice. Dodatni sadržaji igraonice i radionice te ured voditelja nalaze se na etaži međukata koje ujedno imaju direktnu vizualnu vezu dvoranu. Udrugama su osigurana dva radna prostora u prizemlju.

Tehnički prostori se protežu na etažu suterena te imaju osiguran vanjski ulaz rampom preko prostora Trga Vrbničkog statuta. Svi imaju direktnu vezu na vanjski prostor te mogućnost provjetravanja.

Građevina je koncipirana na način da je omogućeno odvojeno korištenje namjena neovisno jedno o drugome. Zbog toga je osigurano više vanjskih ulaza za različite režime korištenja. Glavna vertikalna komunikacijska veza proteže se postojećim stubištem koje svojim dimenzijama udovoljava svim propisima o sigurnom korištenju. Kako bi građevina bila pristupačna osobama s invaliditetom, osigurana je mogućnost korištenja dizala.

U uređenju fasade dominiraju tri glavne intervencije; naglašavanje ulazne fasade dodanim elementima, interpoliranje fasade u povijesni kontekst Trga Vrbničkog statuta, neabrazivno djelovanje na zapadnu fasadu gdje će se postojeći izgled adaptirati novim elementima bravarije. Cilj navedenih intervencija ispoštovati postojeće, a naglasiti reprezentativnost suvremenim oblikovanjem.

Zemljište oko građevine je uređeno tako da se maksimalno poveže s javnim prostorima na način na tvori njihovu ekstenziju te omogućuje prolaznicima mjesto za zaustavljanje i odmor te uživanje u eksterijeru područja trga i okoline. Planiranom rekonstrukcijom formirana su dva platoa; u etaži suterena te u etaži prizemlja na kojima je vidljiva gradacija prostora po otvorenosti; od gornjeg platoa koji u potpunosti je otvoren prema trgu do parka u suterenu koji zbog prilagođavanja terenu ima zatvoreniji karakter te terase bistroa koja je cijelom građevinom zaštićena od javnosti.